Angreskjema bedrift
 

Skjema for opplysninger om angrerett

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 5 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 5 dager etter inngåelsen av avtalen.

 Du kan benytte det vedlagte angre skjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Din melding er sendt!