KONTAKT

 

Du er velkommen til å kontakte oss 

på telefonnummer
(+47) 23 90 58 12

 

I følgende tidsrom:

Man - Fre: Kl. 09.00 - 11:30 og 12:30 - 15:00

Du kan også kontakte vår kundeserviceavdeling 

på mailadresse: 

post@power1.no

 

Adresse

POWER1 AS
Strandveien 10
1366 Lysaker

(+47) 23 90 58 12

Her kan du få svar på dine spørsmål!

Kan jeg få AvtaleGiro?


AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger.
Du kan registrere AvtaleGiro etter å ha mottatt første faktura fra oss.
Hvor kommer fakturaen?


Dersom du har aktivert mottak av faktura i Vipps, så vil fakturere igjennom Vipps. Kunder som ikke ønsker å motta faktura i Vipps må selv skru av denne funksjonen i Vipps. Kunder uten mottak av faktura i Vipps vil motta sin faktura på Kundens registrerte e-postadresse. Kunder uten registrert e-postadresse vil motta faktura per post, og vil da bli belastet med det til enhver tid gjeldende fakturagebyr.
Hvorfor blir jeg bedt om å sende inn målerstand når jeg har bestilt strøm?


Dette er fordi vi er pålagt* å innhente en oppdatert måleravlesning for å kunne starte strømleveransen til deg. Utover dette er det fortsatt din lokale netteier som skal ha avlesningene dine, akkurat som før.
Hvorfor har jeg fått purring på en regning som er betalt?


Flere og flere har nå fått automatisk avleste strømmålere, men alle som ikke har fått dette må lese av målerstanden og sende til sin netteier. For å få så korrekt strømfaktura som mulig er det viktig at du leser av måleren hver måned
Hva påvirker strømprisen min?


Prisen på strømmen bestemmes av tilbud og etterspørsel, altså av hvor mye strøm kundene ønsker å kjøpe og hvor mye strøm kraftprodusentene har å selge.
Hva er nettleie?


Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm frem til huset ditt.

Det lokale nettselskapet har ansvaret for strømmåleren og ledningsnettet. Nettselskapet rykker ut ved strømbrudd eller er åpner/stenger av strømmen. Man kan ikke skifte nettselskap og det er monopol på nettleien. Det er 154 nettselskap i Norge
Hva er el-serfitikater?


El-sertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt for strømprodusenter å investere i produksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Ordningen finansieres av strømkundene gjennom en elsertifikatkostnad i strømprisen frem til 2020. Elsertifikatmarkedet vil være felles for Norge og Sverige. Du kan lese mer om el-sertifikater hos NVE.

http://www.nve.no/elsertifikater
Hva er AMS?


Alle strømkunder FIKK nye og smarte strømmålere før 1. januar 2019. Disse inngår i det som forkortes AMS.
Hvordan faktureres det i Power1?


Det faktureres på flere måter: etterskudd, a-konto og forskudd, avhengig av produkt. Så fremt det foreligger målerstand fra netteier vil du avregnes hver måned.
Hva er en kraftprodusent?


Kraftprodusenter eier kraftverk og vannmagasiner og selger sin produksjon til strømbørsen. NASDAQ OMX er den finansielle strømbørsen. NordpoolSpot.com er den fysiske strømbørsen. Dette er markedsplassen der nordiske kraftprodusenter selger sin produksjon og der nordiske strømleverandørene kjøper inn strøm. Prisene dannes som følge av tilbud og etterspørsel.