VILKÅR PRIVAT

Ønsker du kopi sendt på mail venligst send oss e-post post@power1.no

Dersom ikke annet er oppgitt i avtalen nedenfor er det "Energi Norges standard kraftleveringsavtale" som er gjeldende. Denne er utarbeidet av EnergiNorge i samarbeid med forbrukerombudet og er gjeldende fra og med 01.01.2017.

 

Inngåelse av avtale


1. Leverandørbytte (nye kunder)

Ved bestilling av strømavtale gir POWER1 AS sitt uttrykkelige samtykke til og gir POWER1 AS fullmakt til:

  • Utføre en standard kredittsjekk gjennom et av konsernets selskaper. POWER1 AS forbeholder seg retten til å godta enhver ny kunde etter godkjent kredittvurdering.

  • Oppsigelse av strømavtale med kunden sin nåværende strømleverandør, skjer i samsvar med retningslinjene fra Norges Vann- og energidirektorat (NVE).

 

Bytte av kraftleverandør skal utføres, og den nye avtalen skal starte ca. 8 til 17 dager etter at POWER1 AS har mottatt all nødvendig informasjon fra kunden

 

Produktbytte (eksisterende kunder) - Bestilling av strømavtale fungerer som en oppsigelse av eksisterende strømavtale hos POWER1 AS på samme målepunkt. Avtalen trer i kraft umiddelbart dersom ikke annet er avtalt.

 

Informasjon fra POWER1 AS og partnere - Ved inngåelse av strømavtale med POWER1 AS godkjenner kunden at det sendes informasjon og tilbud fra POWER1 AS og våre samarbeidspartnere. Man kan når som helst melde seg av våre nyhetsbrev på Min side eller ved å ta kontakt med kundeservice. Informasjon vedrørende kundeforhold og/eller strømavtale vil sendes selv om man har reservert seg mot nyhetsbrev.

 

Elektronisk kommunikasjon - Personopplysninger - Ved inngåelse av strømavtale godkjennes det at POWER1 AS kan benytte oppgitte telefonnumre og/eller epostadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som for eksempel prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen. POWER1 AS bruker de personopplysningene som blir gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen til å administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen. Opplysningene kan bli utlevert til tredjepart som bistår POWER1 AS med måling, avregning og fakturering. POWER1 AS forbeholder seg retten til å innhente fødselsnummer for å kunne identifisere kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub). Kunden har rett til innsyn, samt kan kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger i medhold av personopplysningsloven. Det vil også brukes personopplysninger til å distribuere informasjon og tilbud relatert til kundens avtaleforhold. Dette gjelder også distribusjon via elektroniske kanaler i henhold til markedsføringsloven §15. Kunder som ikke ønsker å motta slik informasjon kan reservere seg mot dette.

sjekk Privacy Policy her

Standardvilkår - Vilkår som er utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukerombudet; Energi Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft, gjøres gjeldende med de tillegg som fremgår av denne avtalen.

 

2. Fakturering

 

Fakturering – POWER1 AS sender ut faktura månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres forskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra kunde eller kundes netteier. Riktig avregning forutsetter at kunden leverer måleravlesning til POWER1 AS eller til sin netteier den første dagen i hver måned. Dersom POWER1 AS ikke mottar en kvalifisert måleravlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av kundens antatte årsforbruk og forbruksprofil. I slike tilfeller vil eventuelt feil fakturert forbruk bli korrigert ved neste fakturering, gitt at en kvalifisert avlesning foreligger. For anlegg som er automatisk avlest avregnes det alltid etter kundens reelle forbruk.

 

Gjennomfakturering av nettleie – Dersom POWER1 AS har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil kunden motta en samlet faktura med strømforbruk og nettleie fra POWER1 AS. Kunden gir POWER1 AS fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennom fakturere nettleie. Ved inngåelse av gjennomfakturering kan det bli endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

 

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel.   

Skatter og avgifter – Endringer i eksisterende eller nye skatter eller avgifter vil gi tilsvarende endringer i strømpris og/eller fastbeløp.

Nettleie – Nettleie inklusiv forbruksavgift faktureres av kundens netteier. 

 

3. Pris

Totalprisen på strømavtalen består av: Den kostnad POWER1 AS har att kjøpe inn strømmen*, et påslag og et fastbeløp. Den månedlige innkjøpsprisen fastsettes hver måned. Oppgitte priser er inklusiv mva.

 

4. Oppsigelse

Oppsigelse – Strømavtalen kan sies opp av begge parter med to ukers skriftlig varsel. Ved leverandørbytte kan kundens nye leverandør melde oppsigelse på vegne av kunden. Dersom avtalen har bindingstid, vil det tilkomme et gebyr for brutt binding 1200 kr dersom avtalen sies opp før bindingstiden er utløpt. Dersom POWER1 AS sier opp strømavtale skal det foreligge saklig grunn, ref Energi Norges standardavtale for levering av av elektrisk kraft.

 

5. Flytting

POWER1 AS tilbyr videreføring av strømavtalen ved flytting. Kunden er selv ansvarlig for å melde inn flyttingen til POWER1 AS. POWER1 AS har tillatelse til å innhente nødvendig informasjon for å videreføre avtalen til nytt anlegg. Dersom avtalen ikke skal videreføres til nytt anlegg, må avtalen sies opp.

 

6. Angrerett

Angring – Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Levering av produktet kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Ved sen angring oppfordres kunden til å ta kontakt med foretrukket strømleverandør. 

 

Angreskjema her

7. Avtale

Kunden betaler via E-faktura eller Autogiro. Oppretter ikke kunden efaktura eller autogiro innen 60 dager overføres kunden til produktet Variabelkraft med påslag 18 øre pr kWh.

V.09/18